Խորհրդատվություն

  • Home / Խորհրդատվություն

Խորհրդատվություն

Տեխնիկական խնդիրների դեպքում Դուք կարող եք խորհրդակցել մեր մասնագետների հետ մեր կայքում նշված հեռախոսահամարների միջոցով:
ԴԻԱՍԵՐՎ-ի հաճախորդների սպասարկման բաժինը մշտապես պատրաստ է օգնել Ձեզ, ինչպես բժշկական սարքվորումներ ընտրելու, այնպես էլ դրանց հետ կապված տեխնիկական խնդիրների լուծման հարցում: Մեր որակավորված անձնակազմը իրականացնում է ցանկացած բարդության վերանորոգում և խորհրդատվություն: Անհրաժեշտության դեպքում Ձեր բժշկական անձնակազմի համար կարող ենք անցկացնել նաև տեխնիկական դասընթացներ:

Ծառայություններ

Բժշկական սարքավորումների վերանորոգումը ԴԻԱՍԵՐՎ-ի գործունեության բնագավառներից մեկն է:

Բժշկական սարքավորումների վերանորոգումը իրակացվում է մեր մասնագետների կողմից նորագույն տեխնոլոգիաներով:

Մենք կվերանորոգենք Ձեր բժշկական սարքավորումները և՛ երաշխիքային, և՛ ետերաշխիքային շրջանում:

Տեխնիկական խնդիրների դեպքում Դուք կարող եք խորհրդակցել մեր մասնագետների հետ մեր կայքում նշված հեռախոսահամարների միջոցով: